BIO

EL TEATRE MAGNÈTIC

El Teatre Magnètic és el darrer projecte musical de David Martínez (Pupille, Maika Makovski) i Gerard Gil (Zul, H de Casa, Pupille, Don Simón y Telefunken). Des del 2011, el Teatre magnetitza a tot aquell que ho desitgi a través de ritmes hipnòtics, guitarres ectoplàsmiques i veus espectrals.

El Teatre Magnètic sorgeix d’una conjunció astral entre les percussions de David, amb arrels en el rock, el hardcore i el math-rock, i les guitarres de Gerard, que invoquen als elementals del submón més experimental i als fantasmes lluminosos del cinematògraf. La seva llista d’influències és prou llarga per travessar els set nivells de l’èter, però sabem del cert que en el jukebox inconscient de David han sonat recentment Neil Young, Battles, Fugazi i The Velvet Underground. També que en el de Gerard han fet acte de presència Terry Riley, Julee Cruise, Diabologum, John Zorn i un exèrcit fantasma de gamelans balinesos.

El propòsit del Teatre és magnetitzar els fluids subtils que envolten a cada oient i retornar-los en el millor estat possible. Per aconseguir-ho, recorren a bases repetitives i contundents, superposicions de veus melismàtiques properes a la música sacra i loops que van alimentant l’estat de trànsit. Fan servir també ones binaurals per sintonitzar els estats mentals propicis i, si no n’hi ha prou amb això, David compta en el seu arsenal amb un ventilòfon, instrument únic al món les corrents del qual permeten contactar amb entitats sòniques fins ara desconegudes. El seu repertori inclou també algun dels temes que han creat per a bandes sonores de films com Los Pasos Dobles, d’Isaki Lacuesta, el cineasta que més sap d’espectres i que, com a membre de Los Mariachis de la Nada, col·labora ocasionalment amb el grup juntament amb Trini Tronch Bone.

Advertim que durant un concert d’ El Teatre Magnètic és possible que el públic escolti veus rera la cortina d’aparicions psicodèlica: mantres d’altres móns recitant anticreènces i psicofonies de gent que encara no ha nascut.

http://elteatremagnètic.com
http://elteatremagnetic.bandcamp.com
http://www.facebook.com/elteatremagnetic

 

EL TEATRE MAGNÈTIC

El Teatre Magnètic es el último proyecto musical de David Martínez (Pupille, Maika Makovski) y Gerard Gil (Zul, H de Casa, Pupille, Don Simón y Telefunken). Desde 2011, el Teatre magnetiza a todo aquel que se preste a través de ritmos hipnóticos, guitarras ectoplásmicas y voces espectrales.

El Teatre Magnètic surge de una conjunción astral entre las percusiones de David, con raíces en el rock, el hardcore y el math-rock, y las guitarras de Gerard, que invocan a los elementales del submundo más experimental y a los fantasmas luminosos del cinematógrafo. Su lista de influencias lo bastante larga como para atravesar los siete niveles del éter, pero sabemos de buena tinta que en el jukebox inconsciente de David han sonado recientemente Neil Young, Battles, Fugazi y The Velvet Underground. También que en el de Gerard han hecho acto de presencia Terry Riley, Julee Cruise, Diabologum, John Zorn y un ejército fantasma de gamelanes balineses.

El propósito del Teatre es magnetizar los fluidos sutiles que envuelven a cada oyente y devolvérselos en el mejor estado posible. Para ello recurren a bases repetitivas y contundentes, superposiciones de voces melismáticas cercanas a la música sacra y loops que van alimentando el trance. Usan también ondas binaurales para sintonizar los estados mentales propicios y, si eso no basta, David cuenta en su arsenal con un ventilófono, instrumento único en el mundo cuyas corrientes permiten contactar con entidades sónicas hasta ahora desconocidas. Su repertorio incluye también alguno de los temas que han creado para bandas sonoras de films como Los Pasos Dobles, de Isaki Lacuesta, el cineasta que más sabe de espectros y que, como miembro de Los Mariachis de la Nada, colabora ocasionalmente con el grupo juntamente con Trini Tronch Bone.

Advertimos que durante un concierto de El Teatre Magnètic es posible que el público oiga voces tras la cortina de apariciones psicodélica: mantras de otros mundos recitando anticreencias y psicofonías de gente que todavía no ha nacido.

http://elteatremagnètic.com
http://elteatremagnetic.bandcamp.com
http://www.facebook.com/elteatremagnetic

EL TEATRE MAGNÈTIC

El Teatre Magnètic is the new musical project by David Martínez (Pupille, Maika Makovski) and Gerard Gil (Zul, H de Casa, Pupille, Don Simón y Telefunken). Since 2011, El Teatre magnetizes all those who lend themselves to it, and does so through hypnotic rhythms, ectoplasmic guitars and spectral voices.

El Teatre Magnètic comes from an astral conjunction between David’s percussions, with their roots in rock, hardcore and math-rock, and Gerard’s guitars, which invoque the elementals of the most experimental subworlds and the glowy ghosts of the cinematographer. Their influence list is long enough to cross the seven ethers, but we know on good authority that David’s unconscious jukebox recently played Neil Young, Battles, Fugazi and The Velvet Underground. Also that, in Gerard’s, Terry Riley, Julee Cruise, Diabologum, John Zorn and a ghost army of balinese gamelans have been messing around.

The aim of El Teatre is to magnetize the subtle fluids that surround every listener and to restore them to the best possible state. To that end, they take hold of repetitive and hard-hitting backgrounds, superimpositions of melismatic voices close to sacred music and loops that feed the trance. They also use binaural sounds to sintonize the proper mental states and, if that isn’t enough, David has a Phanphon in his arsenal, a unique in the world instrument whose currents allow the band to contact sonic entities up to now unknown. Their repertory also includes some of the themes they have composed for films such as Los Pasos Dobles, by Isaki Lacuesta, the filmmaker who knows more about ghosts and who, as a member of Los Mariachis de la Nada, collaborates ocasionally with the band along with Trini Tronch Bone.

We warn that, during a concert of El Teatre Magnètic, it is possible that the audience hears voices behind the psychedelic curtain of aparitions: mantras from other worlds reciting antibeliefs and psycophonies by people yet to be born.

http://elteatremagnètic.com
http://elteatremagnetic.bandcamp.com
http://www.facebook.com/elteatremagnetic

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s